Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - 2019 Triệu Sơn

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS thị trấn Triệu Sơn được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - 2019 Triệu Sơn

I.Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính [-1/2]2 : ¾ là:

A.-1/3                B. 1/3            C. -3/16       D. 3/16

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn (3x – 2)2 = 16 là:

A.2 và -2/3            B. -2 và 2/3      C. 4/3 và 0      D. x tập hợp rỗng

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - 2019 Trieu Son

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - 2019 Triệu Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!