Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2023 - Trung TH Việt Anh 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường trung tiểu học Việt Anh 2, Bình Dương có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2023 - Trung TH Việt Anh 2

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Câu 10. Bác Hòa có một chiếc hộp làm vườn (dùng để trồng cây) như hình vẽ. Bác muốn sơn màu xanh các mặt xung quanh của hộp cây này. Tính diện tích mà bác cần sơn.

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2023 - Trung TH Việt Anh 2

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2023 - Trung TH Viet Anh 2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2023 - Trung TH Việt Anh 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247