Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2021 - 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh năm học 2021 - 2022 lớp 8 mới tổ chức thi, được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2021 - 2022

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Part 2. Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences. (2.0p)

My mother enjoys traditional food for our family, especially at Tet holiday

A. cook        B. to cook            C. cooking           D. cooked

Last night, she had an dancing performance in the school festival.

A. adore            B. adoring            C. adored      D. adorable

De thi giua ki 1 lop 8 mon Anh nam 2021 - 2022

De thi giua ki 1 lop 8 mon Anh nam 2021 - 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2021 - 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!