Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2022 - THCS Ngô Quyền

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn tiếng Anh lớp 8 trường TH & THCS Ngô Quyền được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2022 - THCS Ngô Quyền

1. He traveled by plane during the weekend.

2. He didn't like that journey very much.

Task 2: Answer the questions.(1,5 points)

1. Did he feel very happy at the beginning?

2. What did he see when he was high up in the sky?

3. Is this the first time he traveled by air?

De thi giua ki 1 lop 8 mon Anh nam 2022 - THCS Ngo Quyen

De thi giua ki 1 lop 8 mon Anh nam 2022 - THCS Ngo Quyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2022 - THCS Ngô Quyền

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247