Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Kiều Phú

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường THCS Kiều Phú theo hình thức trắc nghiệm được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Kiều Phú

Câu 7. Hoàn thành thông tin về tên hoặc KHHH của nguyên tổ theo mẫu trong các ô sau

Câu 8. Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hoá học sau: O2, Zn, CO2, CaCO3, Bra, Hz, CuO, Cl2. Sổ các đơn chất và hợp chất trong các chất trên là

Câu 10. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Nơtron và electron       B. Proton và electron

Câu 11. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố có hóa trị I trong hợp chất?

De thi giua ki 1 lop 8 mon Hoa 2022 - THCS Kieu Phu

De thi giua ki 1 lop 8 mon Hoa 2022 - THCS Kieu Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Kiều Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247