Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2022 - 2023 của Sở GD Bắc Ninh gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?

     A. Nước khoáng.        B. Nước biển.            C. Nước cất.           D. Nước suối.

Câu 2: Chất nào sau đây là hợp chất?

     A. CO2.                B. N2.                        C. H2.                      D. O2.

Câu 3: Trong 1 phân tử nước H2O có

     A. 2 phân tử hiđro và 1 nguyên tử oxi. B. 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.

     C. 1 phân tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.  D. 2 nguyên tố hiđro và 1 nguyên tố oxi.        

De thi giua ki 1 lop 8 mon Hoa 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247