Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông.

Bài 1 (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)     11x + 11y + x2 + xy

b)    225 – x2 – 4xy + y2

Bài 2 (2 điểm). Cho A = x2 – y2 – 4x + 4

Tính giá trị của A khi x + y = 102 và x – y = 72.

Bài 3 (2 điểm). Tìm x biết:

a)     (x + 1)2 = x + 1

b)    (x – 2)3 – (x – 3)(x2 + 3x + 9) + 6(x + 1)2 = 49

Bài 4 (3,5 điểm).

     Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.

a)     Tứ giác AFDE là hình gì? Vì sao?

b)    Chứng minh tứ giác ADBM và từ giác ANCD là hình bình hành.

c)     Gọi O là giao điểm của EF và AD. Chứng minh ba điểm M, O, C thẳng hàng.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 27 và a + b + c = 9.

Tính giá trị của biểu thức B = (a – 4)2018 + (b – 4)2019 + (c – 4)2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 THCS Lê Lợi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!