Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 Thuận Thành

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019 của phòng giáo dục Thuận Thành.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 Thuận Thành

Câu 3. (2 điểm)

1. Tìm x biết: x2(x – 3) + 12 – 4x = 0

2. Xác định k để đa thức f(x) = x4 – 9x3 + 21x2 + x + k chia hết cho g(x) = x2 – x – 2

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = 2x2 + 10x - 1

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2018 - 2019 Thuan Thanh

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2018 - 2019 Thuận Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!