Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - huyện Gia Lộc

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 của phòng giáo dục huyện Gia Lộc năm học 2019 - 2020 gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - huyện Gia Lộc

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 3x (5x2 + 2x – 1)            b) (x + 1) (x – 2)

c) -8x3y2 : 2xy           d) (5x4 – 3x3 + x2) : 3x2

Câu 2.

a)Rút gọn biểu thức: A = (x + 1)2 + (x – 1)2 – (x – 1)(x + 1)

b) Tìm x, biết: x2 – x = 0

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - huyen Gia Loc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - huyện Gia Lộc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!