Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - Huyện Trực Ninh

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2021 - 2022 của Phòng Giáo dục Huyện Trực Ninh.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - Huyện Trực Ninh

Câu 2: Hình thang cân là hình thang

A. có hai góc vuông         

B. có hai cạnh bên bằng nhau

C. có hai góc kề một đáy bằng nhau

D. có hai cạnh đáy bằng nhau

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - Huyen Truc Ninh

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - Huyen Truc Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - Huyện Trực Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!