Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - 2024 - Trung TH Việt Anh 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 trường Trung tiểu học Việt Anh 2, Bình Dương có kèm đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - 2024 - Trung TH Việt Anh 2

Câu 4 (2.0 điểm). Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD, I là giao điểm của AF và DE, K là giao điểm của BF và CE.

a) Chứng minh rằng tứ giác AECF là hình bình hành.

b) Chứng minh tứ giác EIFK là hình chữ nhật.

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - 2024 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - 2024 - Trung TH Viet Anh 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - 2024 - Trung TH Việt Anh 2

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - 2024 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - 2024 - Trung TH Viet Anh 2

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - 2024 - Trung TH Viet Anh 2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - 2024 - Trung TH Việt Anh 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247