Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Đào Mỹ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán năm học 2023 - 2024 lớp 8 (sách Kết nối tri thức) trường THCS Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Đào Mỹ

(Sách Kết nối tri thức)

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB=6cm, BC = 10cm. Độ dài BC là:

Câu 13: Cho tam giác DEF có DE =13cm, EF= 12cm, DF=5m. Chọn đáp án đúng

Câu 14: Cho dãy dữ liệu: “Số đồng hồ có trong nhà của các bạn tổ 1 là: 3; 4; 2; 1.” Dãy dữ liệu trên là:

Câu 15: Cho bảng số liệu về chất lượng đánh giá sản phẩm của khách hàng của một của hàng bán đồ điện tử.

Câu 16: Cho bảng thống kê thể hiện tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực của lớp 8B trong học kì 1 Biểu đồ thích hợp nhất để biểu diễn bảng thống kê trên là:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS Dao My

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS Dao My

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS Dao My

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2023 - THCS Dao My

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Đào Mỹ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247