Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán - Phòng GD Tân Yên 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục huyện Tân Yên gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán - Phòng GD Tân Yên 2021

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Câu 8 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

B. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

C Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

D. Cả A và B đúng.

Câu 9. Hãy cho biết (x+4) bằng đa thức thảo dưới đây:

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan - Phong GD Tan Yen 2021

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan - Phong GD Tan Yen 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán - Phòng GD Tân Yên 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!