Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2021 - PTDTBT THCS Co Mạ

Đề thi giữa học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - 2022 trường PTDTBT THCS Co Mạ gồm 2 phần cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2021 - PTDTBT THCS Co Mạ

Câu 1 ( 0,5 điểm):Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?

Câu 2 ( 0,5 điểm): Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?

Câu 3 ( 0,5 điểm): Đoạn văn diễn tả tâm trạng gì của bé Hồng?

Câu 4 ( 1,5 điểm): Tìm trường từ vựng có trong đoạn văn ? Các từ trong trường từ vựng
đó có chung đặc điểm gì?

De thi giua ki 1 lop 8 mon Van 2021 - PTDTBT THCS Co Ma

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Văn 2021 - PTDTBT THCS Co Mạ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!