Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Sở GD Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 10 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

1. Tom's main..... in his home is to keep the house clean.

A. responsibility                  B. right                          C. part                         D. honor

2. The latest announcement.....in our office by the new manager.

A. made                        B. has been made                C. make              D. was making

De thi giua ki 1 mon Anh lop 10 nam 2023 - So GD Bac NinhDe thi giua ki 1 mon Anh lop 10 nam 2023 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 mon Anh lop 10 nam 2023 - So GD Bac Ninh

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

De thi giua ki 1 mon Anh lop 10 nam 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247