Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Trần Phú

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 trường THPT Trần Phú, TPHCM được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Trần Phú

Câu 5: Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word in the following sentence. He annoys me by asking me stupid questions while I am working.

A. disturbs         B. quarrels      C. interferes       D. damages

Câu 6: Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word in the following sentence. It is obligatory for all students to take the entrance examination in order to attend the university.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247