Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Cập nhật dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 8 phòng GD Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

1. What must Carlos take to the library?

A a student cardyl                   B. a teacher's letter                           C.a passport

2. Carlos will get__________

A. 2 library tickets                     B. 3 library tickets                        C. 4 library tickets

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - Phong GD Hiep Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - Phong GD Hiep Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - Phong GD Hiep Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247