Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - TH THCS Phong Châu 2023

Trường TH&THCS Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 8 chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - TH&THCS Phong Châu 2023

3. We are all keen......making star lanterns.

A. in                              B. off                           C. on                             D. to

4. My sister enjoys_____She usually walks around the mall, but not buying anything.

A. going shopping                                    B. hanging out

C. window shopping                                 D. doing DIY

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - TH THCS Phong Chau 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - TH THCS Phong Chau 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - TH THCS Phong Chau 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 - TH THCS Phong Chau 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 - TH THCS Phong Châu 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247