Đề thi giữa kì 1 môn Địa lớp 11 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Sở GD Bắc Ninh đăng tải đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Địa năm học 2023 - 2024 có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Địa lớp 11 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 1. Để phân biệt các nước phát triển và đang phát triển theo trình độ phát triển kinh

tế - xã hội không sử dụng chỉ tiêu nào sau đây?

A. GNI/người.                                                      B. Cơ cấu GDP.           

C. HDI.                                                                D. Quy mô dân số.

Câu 3. Phần lớn các nước đang phát triển có

A. dân số thành thị chiếm tỉ tệ rất cao.         B. tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đang giảm.

C. chất lượng cuộc sống dân cư rất cao.        D. tuổi thọ trung bình của dân cư giảm.

De thi giua ki 1 mon Dia lop 11 nam 2023 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 mon Dia lop 11 nam 2023 - So GD Bac Ninh

 

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Địa lớp 11 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

De thi giua ki 1 mon Dia lop 11 nam 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Địa lớp 11 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247