Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm 2023 - THPT Phùng Khắc Khoan

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất, Hà Nội có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm 2023 - THPT Phùng Khắc Khoan

Câu 3: Khi có sấm chớp, khí quyển sinh ra khí A. CO B. NO. C. SO2. D. CO2.

Câu 4: Muối nào sau đây là muối axit? A. Na2SO4. B. NaHSO4. C. Fe(NO3)2. D. NH4Cl. Câu 5: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? A. Ba(OH)2. B. HClO3. C. MgCl2. D. C2H5OH.

Câu 6: Dung dịch amoniac trong nước có chứa A. NH4 + , NH3. B. NH4 + , NH3, H+ . C. NH4 + , OH- . D. NH4 + , NH3, OH

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 11 nam 2023 - THPT Phung Khac Khoan

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 11 nam 2023 - THPT Phung Khac Khoan

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm 2023 - THPT Phùng Khắc Khoan

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 11 nam 2023 - THPT Phung Khac Khoan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 năm 2023 - THPT Phùng Khắc Khoan

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247