Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - THPT Lê Quý Đôn 2021

Đề chính thức kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Nam Định năm học 2021 - 2022.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - THPT Lê Quý Đôn 2021

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoả xanh.

D. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hoa đỏ.

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 11 - THPT Le Quy Don 2021

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 11 - THPT Le Quy Don 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - THPT Lê Quý Đôn 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!