Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - Huyện Ninh Giang 2021

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 của Phòng GD Huyện Ninh Giang năm 2021 - 2022 gồm 04 điểm phần trắc nghiệm, 06 điểm phần tự luận.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - Huyện Ninh Giang 2021

Câu 3: Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđrô và 2 nguyên tử oxi.

B. 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi.

C. 1 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi.

D. 2 nguyên tử hidro và 2 nguyên tử oxi.

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 - Huyen Ninh Giang 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - Huyện Ninh Giang 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247