Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - THCS Giảng Võ 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 8 môn Hóa trường THCS Giảng Võ, các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - THCS Giảng Võ 2021

11. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hóa trị?

A. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của O chọn làm đơn vị và hóa trị của H là II.

B. Biểu thức quy tắc hóa trị áp dụng với hợp chất AxBy: x, a = y. b (với a là hóa trị của nguyên tố A, b là hóa trị của nguyên tố B).

C. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của các phân tử với nhau.

D. Mỗi nguyên tố chỉ có một hóa trị.

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 - THCS Giang Vo 2021

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 - THCS Giang Vo 2021

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 - THCS Giang Vo 2021

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 - THCS Giang Vo 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 - THCS Giảng Võ 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!