Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Nam Tiến 2021 - Có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 trường THCS Nam Tiến năm học 2021 - 2022 Có đáp án chi tiết bên dưới đề thi.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Nam Tiến 2021 - Có đáp án

Câu 10: Trong các thí nghiệm sau, ở thí nghi xảy ra hiện tượng vật lý?

A. Hòa tan muối ăn vào nước.

B. Hòa tan đường vào nước.

C. Lấy một lượng thuốc tím (rắn) bỏ vào ống nghiệm rồi đun nóng. Đun tàn đỏ của que đóm vào gần miệng 1 nghiệm, thấy que đóm bùng cháy.

D. Cả A và B

De thi giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Nam Tien 2021 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Nam Tiến 2021 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!