Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Khoa Học tự nhiên lớp 8 Sở GD Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Muốn do khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước ta cần dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Than đá cháy là phản ứng thu nhiệt; phân huỷ đá vôi là phản ứng toả nhiệt.

B. Than đá cháy là phản ứng toả nhiệt; phân huỷ đá vôi là phản ứng thu nhiệt.

C. Than đá cháy và phân huỷ đá vôi đều là phản ứng thu nhiệt.

D. Than đá cháy và phân huỷ đá vôi đều là phản ứng toả nhiệt. 

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Khoa hoc tu nhien lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Khoa hoc tu nhien lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247