Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11 GDNN - GDTX Tân Yên 2022

Xem chi tiết dưới đây bài kiểm tra giữa kì 1 môn Lý lớp 11 trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên, Sở GDĐT Bắc Giang 2022-2023

Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11 GDNN - GDTX Tân Yên 2022

Câu7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nguyên tửcó thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.

B. Hạt electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10^-31 (kg).

C. Electronkhông thể chuyển động từ vật này sang vật khác.

D. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10^-19 (C).

De thi giua ki 1 mon Ly lop 11 GDNN - GDTX Tan Yen 2022

De thi giua ki 1 mon Ly lop 11 GDNN - GDTX Tan Yen 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11 GDNN - GDTX Tân Yên 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247