Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 12 THPT Nguyễn Trãi 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm xem chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 12 THPT Nguyễn Trãi 2022

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng sóng dừng là đúng?

A. Sóng dừng trên dây chi xảy ra trên sợi dây khi hai đầu dây được cố định. 

B. Sóng dừng chỉ xảy ra trên dây khi nguồn dao động được nổi vào một đầu sợi đây.

C. Khi xây ra sóng dừng thi tất cả các phần tử môi trường truyền qua sẽ không dao động.

D. Hiện tượng sóng dừng chính là hiện tượng giao thoa sống trên một phương xác định.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

De thi giua ki 1 mon Ly lop 12 THPT Nguyen Trai 2022

De thi giua ki 1 mon Ly lop 12 THPT Nguyen Trai 2022

De thi giua ki 1 mon Ly lop 12 THPT Nguyen Trai 2022

De thi giua ki 1 mon Ly lop 12 THPT Nguyen Trai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 12 THPT Nguyễn Trãi 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247