Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2021 - THPT Duy Tân (Đề mẫu)

Đề tham khảo giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 trường THPT Duy Tân, Kon Tum lớp 11 môn Sinh.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2021 - THPT Duy Tân (Đề mẫu)

Câu 8. Động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận chuyển nước trong mạch gỗ ?

A. Quá trình thoát hơi nước của lá.                      B. Áp suất rễ.

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.     D. sự chênh lệch áp suất giữa  các cơ quan .

Câu  9. Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

A. cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp cutin.        B. cơ chế đóng mở khí khổng.

C. cơ chế cân bằng nước.                            D. cơ chế khuếch tán hơi nước.

De thi giua ki 1 mon Sinh lop 11 nam 2021 - THPT Duy Tan (De mau)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 năm 2021 - THPT Duy Tân (Đề mẫu)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!