Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 tỉnh Bắc Ninh 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm học 2022 - 2023 Sở GD Bắc Ninh được đăng tải cụ thể ngay phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 tỉnh Bắc Ninh 2022

Câu 2: Tế bào mạch gỗ của cây gồm

A. quản bào và tế bào nội bì.

B. quản bảo và tế bào lông hút.

C. quản bào và mạch ống.

D. quản bào và tế bào biểu bì.

De thi giua ki 1 mon Sinh lop 11 tinh Bac Ninh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 11 tỉnh Bắc Ninh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247