Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 7 năm 2018 - Tây Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2017 - 2018 môn Sinh lớp 7 có đáp án của phòng GD Tây Ninh.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 7 năm 2018 - Tây Ninh

Câu 1: (1.5 đ)

    Trình bày cấu tạo và dinh dưỡng của trùng sốt rét?

Câu 2 : (1 đ)

  Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ? 

Câu 3: (3 đ)

    Những đặc điểm chung và lợi ích của ngành ruột khoang?

Câu 4 : (2 đ)

Trùng roi xanh giống và khác thực vật ở điểm nào?

Câu 5: (2,5 điểm)

Giun đũa có hại cho sức khỏe con người như thế nào? Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh của bản thân mình?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 7 năm 2018 - Tây Ninh

De thi giua ki 1 mon Sinh lop 7 nam 2018 - Tay Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 7 năm 2018 - Tây Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!