Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Sử lớp 10 của Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 3: Di sản nào sau đây là di sản văn hóa phi vật thể?

A. Phố cổ Hội An.                                    B. Thánh địa Mỹ Sơn.        

C. Hoàng thành Thăng Long.                    D. Dân ca Quan họ.

Câu 4: Việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm cho hiện tại là chức năng nào của Sử học?

A. Chức năng xã hội.                                B. Chức năng khoa học. 

C. Chức năng kiểm soát.                           D. Chức năng dự báo.

De thi giua ki 1 mon Su lop 10 nam 2023 - So GD Bac Ninh

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

De thi giua ki 1 mon Su lop 10 nam 2023 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2023 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247