Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Sử và Địa năm học 2023 - 2024 của Sở giáo dục Bắc Ninh có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

A. phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tư sản, Nông dân.

B. phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ, Nông dân.

C. phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

D. phân chia thành 3 đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ, Tư sản.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm chung của địa hình nước ta?

A. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế.

B. Địa hình có hai hướng chính là Bắc - Nam và Tây - Đông.

C. Địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt.

D. Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người.

De thi giua ki 1 mon Su va Dia lop 8 - So GD Bac Ninh 2023Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Su va Dia lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Su va Dia lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sử và Địa lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247