Đề thi giữa kì 1 môn Toán 7 - Phòng GD Hiệp Hòa năm 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán phòng GD Hiệp Hòa, Bắc Giang năm học 2022-2023, có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 7 - Phòng GD Hiệp Hòa năm 2023

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Số 0 là số hữu tỉ dương.

B. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

C. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm.

D. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm

De thi giua ki 1 mon Toan 7 - Phong GD Hiep Hoa nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 7 - Phong GD Hiep Hoa nam 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 7 - Phòng GD Hiệp Hòa năm 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 7 - Phong GD Hiep Hoa nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 7 - Phong GD Hiep Hoa nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán 7 - Phòng GD Hiệp Hòa năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247