Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 - THPT Chuyên Trần Phú

Nội dung bài kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 THPT Chuyên Trần Phú gồm 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 - THPT Chuyên Trần Phú

Bài 4 (0,5 điểm). Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để sản xuất ít nhất 140 kg chất A và 18 kg chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được 20 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được 10 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 8 triệu đồng và loại II là 6 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được các mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 9 tấn nguyên liệu loại I và 8 tấn nguyên liệu loại II.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2022 - THPT Chuyen Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2022 - THPT Chuyen Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2022 - THPT Chuyen Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2022 - THPT Chuyen Tran Phu

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2022 - THPT Chuyen Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022 - THPT Chuyên Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247