Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Ngô Quyền

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THPT Ngô Quyền, Đông Anh, Hà Nội, có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Ngô Quyền

Câu 5. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp (1;4]?

Câu 7. Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y > -6  là

Câu 10. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai?

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Ngo Quyen

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Ngo Quyen

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Ngô Quyền

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Ngo Quyen

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Ngo Quyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Ngô Quyền

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247