Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Phan Đình Phùng

Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Phan Đình Phùng

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là mệnh đề?

A. 6 có chia hết cho 3, đúng không?         B. 4 là số nguyên.

C. 13 là số nguyên tố.              D. 17 chia hết cho 6.

Câu 2. Trong hình vẽ sau đây, miền tô đậm (không kể bờ là đường thẳng d) là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào?

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Phan Dinh Phung

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Phan Dinh Phung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Phan Đình Phùng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247