Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Văn Quan

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu có đáp án chi tiết sau đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Văn Quan 

Câu 8: Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}; B = {1; 3; 5; 7;9}. Tập nào sau đây bằng

tập A n B?

A. {1; 3; 5}                                                        B. {1; 2; 3; 4; 5}

C. {2; 4; 6; 8}                                                    D. {1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}

Câu 10: Trong đợt phát động ủng hộ sách, vở cho học sinh vùng lũ lụt, lớp 10A thống kê

trong danh sách có 25 học sinh ủng hộ vở, 27 học sinh ủng hộ sách. Tính số học sinh

của lớp 10A biết tất cả học sinh trong lớp đều tham gia ủng hộ, có 10 học sinh ủng hộ cả

sách và vở.

A. 32.                        B. 42.                            C. 52.                               D. 62

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Văn Quan 

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 nam 2023 - THPT Tran Van Quan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2023 - THPT Trần Văn Quan

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247