Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Phùng Khắc Khoan năm 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023, trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất, Hà Nội có đáp án các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Phùng Khắc Khoan năm 2023

 Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

B. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

C. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn

Câu 18: Số tập con gồm 3 phần tử có chứa e, f của M = là: A. 8 B. 14 C. 10 D. 12

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Phùng Khắc Khoan năm 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Phung Khac Khoan nam 2023

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Phùng Khắc Khoan năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247