Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quế Sơn 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường THPT Quế Sơn, Quảng Nam.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quế Sơn 2023

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?

A. Hãy làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 thật nghiêm túc!      B. 2 x x −7>3.

C. Em có thích học môn Toán không?                                D. Số 2023 là số chẵn.

Câu 4: Số tập con của M ab = {a, b, 1} là:

 A. 8.                B. 9.                C. 7.                  D. 6.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Que Son 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Que Son 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quế Sơn 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Que Son 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Que Son 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quế Sơn 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247