Đề tham khảo giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Thuận Thành 1 năm 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2023 -2024 trường THPT Thuận Thành 1, Băc Ninh được đăng tải dưới đây.

Đề tham khảo giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Thuận Thành 1 năm 2023

Câu 2. Cho hai tập hợp A B  { 3;0;4;7}, { 3;4;7;17}. Khi đó tập A B là tập nào sau đây?

A. { 3;4;7} .

B. { 3;7} .

C. { 3;0;4;7;17}

D.{4,7}

Câu 8. Cho tam giác ABC có AB=4, AC=5 và cos A= 3/5 . Độ dài cạnh BC bằng: 

A. 17 .

B. 17.

C. 32 .

D. 18

 

De tham khao giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2023

De tham khao giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Thuận Thành 1 năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247