Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Trường TH Thực hành Sài Gòn 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường TH Thực hành Sài Gòn, TPHCM.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Trường THTH Sài Gòn 2023

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Hôm nay trời đẹp quá!                     B. 151 là số chẵn phải không?

C. Số 27 là số lẻ.                                 D. 0,001 là số rất bé.

Câu 11. Từ hai điểm phân biệt A, B xác định được bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là một trong hai điểm đã cho?

A. 3.             B. 2.                                C. 4                             D. 1.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - Truong TH Thuc hanh Sai Gon 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 10 - Truong TH Thuc hanh Sai Gon 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - Trường TH Thực hành Sài Gòn 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247