Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2023 - 2024, Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết đăng tải phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Có hai đường thẳng phân biệt cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

B. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng.

D. Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Câu 16.

1) Tính nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối.

2) Vào lúc mấy giờ trong ngày thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - So GD Bac Ninh 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - Sở GD Bắc Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247