Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT chuyên Hùng Vương 2023

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT chuyên Hùng Vương 2023

Câu 1: Cho hình tứ diện ABCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (CDA) là đường thẳng:

A. AC                    B. CD.                  C. AB.                            D. BD.

Câu 3: Số nghiệm của phương trình sin x = 0,6 trên khoảng (0;47) là:

 A. 6.                    B. 3.                    C. 4                                D.2.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - THPT chuyen Hung Vuong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - THPT chuyen Hung Vuong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - THPT chuyen Hung Vuong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 - THPT chuyen Hung Vuong 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT chuyên Hùng Vương 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247