Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 - THPT Ngô Quyền

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 - THPT Ngô Quyền

Câu 2: Nếu tăng lần lượt số đo ba cạnh của một khối hộp chữ nhật là  a, b, c lên thành 2a, 3b, 5c thì thể tích khối hộp chữ nhật mới sẽ tăng gấp bao nhiêu lần so với thể tích ban đầu?

A. 15         B. 10      C. 6            D. 30

Câu 27: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.Khối bát diện đều có tổng số đỉnh và số cạnh lần lượt là 8 và 12

B. Khối tứ diện đều có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 4 và 8

C. Khối mười hai mặt đều có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 20 và 30

D. khối lập phương có tổng số đỉnh và tổng số cạnh lần lượt là 6 và 12.De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2018 - THPT Ngo Quyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 - THPT Ngô Quyền

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!