Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022 THPT Chuyên Vị Thanh

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Chuyên Vị Thanh gồm 6 trang các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022 THPT Chuyên Vị Thanh 

Câu 26. Cho hàm số y = ax³ + bx² + cx + d có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây

đúng?
A. a > 0, b > 0. c < 0, d > 0.

B. a < 0, b < 0, c < 0, d > 0.

D. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0.

C. a > 0, b < 0, c > 0, d > 0.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 nam 2022 THPT Chuyen Vi Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2022 THPT Chuyên Vị Thanh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247