Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 THPT A Bình Lục 2019

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 12 trường THPT A Bình Lục, Hà Nam gồm 50 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 THPT A Bình Lục 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, không chính xác.

Câu 27. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông tại A, BC – 2a, AB = a. Mặt phẳng (BB’C’C) là hình vuông. Khi đó thể tích khối lăng trụ là:

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x4 – 2mx2 + m2 – 3 có ba điểm cực trị lập thành ba đỉnh của một tam giác vuông.

A.m > 1        B. m > 0      C. m = 1          D. m = √3 : 3

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 THPT A Binh Luc 2019

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 THPT A Binh Luc 2019

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 THPT A Binh Luc 2019

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 THPT A Binh Luc 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 THPT A Bình Lục 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!