Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Bắc Lý 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 12 trường THPT Bắc Lý, Hà Nam chi tiết dưới đây.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Bắc Lý 2023

Câu 11. . Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiện như hình bên. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm:

A. x = 0.                                                     B. x= 5.

C. x = -2.                                                    D. x = 1.

Câu 16. Trên đoạn - 3;2, hàm số y = r* — 22 — 15 đạt giá trị lớn nhất tại 7 bằng:

A. -3.                                                            B. -16.

C. 48.                                                            D. 2.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Bac Ly 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Bắc Lý 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247