Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Hướng Hóa 2023

Trường THPT Hướng Hóa, Hướng Hóa, Quảng Trị đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Hướng Hóa 2023

Câu 3: Cho khối chóp S ABCD có chiều cao bằng 4 và đáy ABCD có diện tích bằng 6.

Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. 24                   B. 8                       C. 144                       D. 12

Câu 6: Khối đa diện đều loại {3; 4} có bao nhiêu cạnh?

A. 12                B. 4                      C. 6                            D. 8

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Hướng Hóa 2023

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Huong Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Hướng Hóa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247