Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nhữ Văn Lan 2023

Trường THPT Nhữ Văn Lan, Tiên Lãng, Hải Phòng đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 12 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nhữ Văn Lan 2023

Câu 7. Khối đa diện đều loại {p;q} là khối đa diện lồi có tính chất:

A. mỗi mặt là một đa giác đều p cạnh, mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng q mặt.

B. mỗi mặt là một đa giác đều q cạnh, mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng p mặt.

C. có p mặt, mỗi mặt là một đa giác đều có q cạnh.

D. có q mặt, mỗi mặt là một đa giác đều có p cạnh.

Câu 9. Cho khối chóp S. ABC có chiều cao bằng 3, đáy ABC có diện tích bằng 10. Thể tích khối chóp S. ABC bằng

A. 2 .                          B. 15.                             C. 10.                                     D. 30

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nhữ Văn Lan 2023


De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023De thi giua ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nhu Van Lan 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nhữ Văn Lan 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247