Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Thái Thủy

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Thái Thủy, phòng GD Lệ Thủy, Quảng Bình có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Thái Thủy

Câu 15. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng …............. đường thẳng song song với đường thẳng đó.”

A. chỉ có một. B. có 2 đường thẳng. C. có 3 đường thẳng. D. có vô số đường thẳng.

Câu 16. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong.....

A. kề bù    B. bù nhau   C. phụ nhau    D. bằng nhau

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Thái Thủy

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

De thi giua ki 1 mon Toan lop 7 nam 2023 - THCS Thai Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 - THCS Thái Thủy

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247